Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina 2017

BaH je v současné době etnicky i politicky rozdělena.Tvoří ji dva autonomní regiony - Republika srbská(srbové) a bosňácko-muslimská Federace Bosny a Hercegoviny(bosňáci a chorvaté) a navíc samostatný distrikt Brčko,který spravují obě federace.Úředními jazyky jsou chorvatština,srbština a...