O řeckých zvycích v chování

 

 

Umět se řecky hýbat a dívat

Jiný kraj, jiný mrav. Pravdivost známého rčení nejlépe poznáte právě v jiné zemi – ať už na dovolené nebo obchodní cestě. Nebuďte tedy překvapeni, že se Řekové v určitých ohledech a situacích chovají odlišně. Abyste udělali dobrý dojem (na který Řekové často dají) a vyvarovali se zbytečných nedorozumění, nestačí mít v kapse slovník řečtiny…

 

Někdy až moc v klidu

Zkratka GMT se dříve používala pro systém měření času. Tato tři písmenka ale často nalezneme i ve spojení s Řeckem, kde mají odlišný, možná trošku hanlivý, význam – „Greek maybe time“.

Řekové mají jinak nastavené priority. Pracují, aby žili, nežijí, aby pracovali. Nemyslete si, že o trochu laxnější přístup je mířen jen proti vám – chovají se tak k lidem, kteří jsou v Řecku na dovolené, ale i k sobě navzájem. GMT se dá označit za řecký ekvivalent španělského „mañana“. Takový je řecký naturel a vám nezbývá, než se s tím sžít.

 

Odlišná řeč těla

Stejně jako většina středomořských národů, mají Řekové zcela odlišné vnímání proxemiky. Někdy se vám bude zdát, že vaše intimní zóna dostává na frak, ale věřte, že ji místní nenarušují úmyslně. Dost možná vás překvapí i četnost, s jakou Řekové využívají prostředků neverbální komunikace.

Některá gesta vás mohou zmást – místo kývání na znamení souhlasu přiklání Řekové a Řekyně hlavu na stranu, nesouhlas zase vyjadřují jejím zakloněním. Pokud jste zvyklí na rozloučenou druhému zamávat, na dovolené v Řecku, na Rhodosu, Kypru či kterémkoliv jiném ostrově, to ve svém vlastním zájmu nedělejte. Místní by mávání mohli pokládat za gesto, jež označují „moutza“. A ať to myslíte sebelépe, Řekové si pomyslí, že je posíláte do míst, která často figurují v dlaždičské mluvě.

 

Stále na očích

Pokud si někdo vyloženě zakládá na očním kontaktu, jsou to právě Řekové. Pokud s nimi mluvíte a pohledem uhýbáte všude okolo, dáváte jim najevo, že nejste zainteresováni v tom, co říkají. To, ve spojení s prchlivou řeckou povahou, může vyeskalovat ve zbytečný konflikt a třeba vám i zkazit dovolenou.